Skip to content

27.04.2017 – Кочина

Последните няколко дни са пълна кочина. Имам интересн проект за performance testing с jMeter и Magento 2, но нещата се закучиха мощно.
За сметка на това започвам да разбирам jMeter и скоро планирам да наприша една обширна статия за това как се използва, какво можем да правим с него, предаване на данни в променливи, специфично натоварване, fancy графики и тест на marvin (сигурно ще напиша някой прост скрипт, който да тествам, че блога няма много открита функционалност.

Published inБлогинки

Be First to Comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.