Днес ще си поговорим малко за МК БСП Лява България.

Там, очевидно, не преглеждат много като печатат разни рекламни материали та за това и аз виждан някакви интересни неща.
Anyway – на вашето внимание – Райна Душкова (или Ройна Дошкова? Може и там да са объркали, знам ли ги).

 

МК БСП Лява България и техния блестящ правопис

МК БСП Лява България и техния блестящ правопис