Ако душата ми можеше да пее и свири най-вероятно би било това: