Време е за сетъп на k8s, rancher и nextcloud! Юхууу!

Tip №1 – за да не теглите ISO на любимата ви дистрибуция на вашата машина и после да upload-вате към proxmox (аз съм с някакъв абсурден сетъп с рутерче за сигурно 10 лв. и wifi е болезнен) можете да го wget-нете направо на сървъра по този начин:

wget -P /var/lib/vz/template/iso https://releases.ubuntu.com/22.04/ubuntu-22.04-live-server-amd64.iso

В първия пост по темата си говорихме за това, че искам да използвам k8s, но за тези, които просто искат инсталиран nextcloud (или и k8s + docker) просто могат да го направят от инсталатора на Ubuntu Server:

А какво правим когато не можем да спрем/рестаритраме машината заради Proxmox can’t lock file ‘/var/lock/qemu-server/lock-xxx.conf’ – got timeout? Първо опитваме с built-in инструмента на Quemu/KVM VMM:

qm unlock 100

Ако не стане ще се наложи по грозния начин – да изтриете lock файла. Първо намираме кое е VM ID-то, което ни е нужно и после трием lock файла ръчно. Това сработи при мен:

nedko@minimicro:~# ls -l /run/lock/qemu-server/

-rw-r--r-- 1 root root 0 Jun 17 16:27 lock--1.conf
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jun 17 17:42 lock-101.conf

rm -f /var/lock/qemu-server/lock-101.conf

Днес е голяма забава. Оказа се, че при инсталацията на Ubuntu 22.04 LTS при Proxmox & VMWare спира при curtin command in-target. Разрешението, както е описано е да се инсталираме Ubuntu без networking и в последствие да си го пуснем. И понеже трябва да си напишем yaml-а на ръка и е малко пипкаво оставям тук моето решение (което е стандартно такова, не съм открил топлата вода). Първо трябва да си знаем името на интерфейса, което ще вземем от /sys/class/net/ защото по default например нямаме netstat в ubuntu server така, че горното решение ще свърши работа при всяка Debian based машина:

nedko@k8s:~$ ls /sys/class/net/
ens18 lo
 
nedko@k8s:~$ sudo vim /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

Приемайки, че нашата мрежа е 192.168.1.1/24 с gateway 192.168.1.1 (и използваме DNS на Cloudflare, които предпочитам по ред причини) резултата изглежда такъв:

network:
  ethernets:
    ens18:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.1.110/24]
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
       addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4,192.168.1.1]
  version: 2

След това apply-ваме промените (с –debug за да видим детайли ако нещо се омаже):

nedko@k8s:~$ sudo netplan --debug apply

И от толкова греди не ми остана време да инсталирам docker, rancher & k8s. Next time!