Днес най-накрая успях да подкарам 100% SSL support на всичките ми хостнати проекти с Let’s Encrypt.

Без проблеми естествено не можеше, но бяха решени с касапския метод:

[code]aptitude remove letsencrypt[/code]

[code]aptitude purge[/code]

[code]aptitude install letsencrypt[/code]

Заедно с това сложих и letsencrypt renew, защото сертификатите са валидни само три месеца. Сега ще чакам да видим след три месеца дали всичко ще стане автоматично :)