Ако сте виртуозен git-аджия с умения на овчар, като мен, и решите да commit-нете в грешния бранч можете лесно да оправите кашата просто като направите (в бранча, където сте commit-нали по погрешка):

git reset HEAD~1

където ~1 е броя на commit-ите, които сте направили в грешния бранч. Сега при git status ще си видите файловете, които можете да сложите в правилния бранч.

А ако по някава причина искате да се върнете към стар commit лесно можете да се върнете към кой да е с:

git checkout <COMMIT-ID>

Та тъй.