Както казва и заглавието – разширения вариант на лекцията ми от QA: Challenge Accepted 2019 ще бъде публикувана тук на 19.04.2019 г. някъде около обяд.

В момента пиша поста, на около 10-15% съм.

 

По-здрави,

бай Недко.