Преди 2 седмици се заиграх с jMeter (статия планирам в близко бъдеще, супер интересен и мощен tool!) и се наложи да взема стойността на един hidden field, който е уникален за всяка потребителска сесия. Кода изглеждаше така:

[code lang=”html”]<input name="form_key" type="hidden" value="PmIAQBj6jXqBIX8g" />
</pre>
<input name="form_key" type="hidden" value="PmIAQBj6jXqBIX8g" />
<div id="authenticationPopup" style="display: none;" data-bind="scope:’authenticationPopup’">
<p id="find_result" class="result">А нужното поле, както можете да се досетите – value.</p>
<p class="result">Между другото ако ви е интересно това е стандартна Magento 2 Enterprise инсталация.</p>

</div>
</div>
И моя гениален ум просветна веднага – "Просто е, ще ползвам regular expression". Всеки е чувал за регулярните изрази и за техните полу-митични възможности – от взимане на стойност по определен набор от инструкции,  validation, assertation и т.н. и т.н.

Отворих бодро regexp-а на Java и след около 15 минути мозъка ми излезе в почивка. Оказа се, че не е чак толкова лесно, а като попаднах на този (по мое мнение грозен, бавен и неефикасен (според stackoverflow)) <a href="http://www.ex-parrot.com/~pdw/Mail-RFC822-Address.html">regexp за валидиране на mail addresses</a> ми се схвана душата.
За радост тулове много, а добра работа ми свърши <a href="http://java-regex-tester.appspot.com/">http://java-regex-tester.appspot.com/</a>.

Решението на задачата е просто и изглежда по този начин:
<pre>[code](?<=value\=\")([a-zA-Z0-9]*)[/code]

Резултата по по-ясен начин го има и тук като можете да си поиграете със структурата и израза и да го прогодите за свои цели.

 

Сигурно се питате защо “порно за мозъци”? Много просто – търсенето и експериментирането с такъв набор от инструменти се оказа интересна задача и макар за някои да е елементарна за моя пръв сблъсък ми беше на ръба да изям клавиатурата.