Ако ще се залавяте със self-hosted версията на Okteto, която предлага всички удобства пред SaaS версията им ето и мояв 5 изречения:

  • Документацията по self hosted версията е outdated;
  • Подкарва се учудващо трудно;
  • Не можете да го подкарате на повече от един домейн ако имате нужда;
  • Wildcard certificates обикновено поддържат до първия поддомейн, например sub1.nedko.info. Вече okteto.dev.nedko.info (както трябва да е по тяхна конвенция) ще плюе невалиден сертификат, което е решимо, но досадно.

Основните места от които можете да намерите сбита информация освен в тяхната документация (която за self-hosted service не е супер):