С малките си ръчички,

малките си крачета

големите си усмивки

и голямото си сърце

всеки

ден

е

щастие

като изстискан

сок

от слънце смесено с усмивки на наскоро влюбени.